Internet

Combo Internet - Truyền hình

Camera

FPT Play box

Liên hệ tư vấn

0353.689.939

FPT Telecom HCM | Đăng ký - Lắp Đặt

Internet

Truyền hình

Camera

200.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER80

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

80

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi 

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

45Mbps

320.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER150

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

150

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi 

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

80Mbps

255.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER100

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

100

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi 

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

60Mbps

Gói cước Internet

200.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER80

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

80

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi 

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

45Mbps

320.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER150

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

150

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi 

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

80Mbps

255.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER100

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

100

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi 

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

60Mbps

375.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER150

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

150

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi & Bộ giải mã FPT TV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

80Mbps

COMBO

Gần 200 kênh truyền hình

235.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER80

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

80

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi & Bộ giải mã FPT TV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

45Mbps

COMBO

Gần 200 kênh truyền hình

305.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER100

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

100

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi & Bộ giải mã FPT TV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

60Mbps

COMBO

Gần 200 kênh truyền hình

215.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER30

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

30

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi & Bộ giải mã FPT TV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

25Mbps

COMBO

Gần 200 kênh truyền hình

Combo Internet & Truyền hình FPT

375.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER150

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

150

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi & Bộ giải mã FPT TV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

80Mbps

COMBO

Gần 200 kênh truyền hình

235.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER80

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

80

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi & Bộ giải mã FPT TV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

45Mbps

COMBO

Gần 200 kênh truyền hình

305.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER100

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

100

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi & Bộ giải mã FPT TV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

60Mbps

COMBO

Gần 200 kênh truyền hình

215.000

đ/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER30

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

30

Mbps

Tích hợp F - Sale Online An Toàn

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem Wifi & Bộ giải mã FPT TV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

25Mbps

COMBO

Gần 200 kênh truyền hình

Camera FPT

Gói Cloud

Chất lượng hình ảnh sắc nét Full HD 1080p
Kháng nước, kháng bụi IP66
Góc nhìn rộng 102 độ - Nhìn xa hồng ngoài 20m
Hiển thị màu trong điều kiện ánh sáng yếu
Lưu trữ dữ liệu đám mây an toàn và bảo mật

Camera ngoài trời

ĐĂNG KÝ NGAY

Chất lượng hình ảnh sắc nét Full HD 1080p
Kết nối Lan hoặc Wifi
Góc nhìn rộng 106 độ - Nhìn xa hồng ngoại 10m
Hiện thị màu trong điều kiện ánh sáng yếu
Lưu trữ dữ liệu đám mây an toàn và bảo mật

Camera trong nhà

ĐĂNG KÝ NGAY

Chất lượng hình ảnh sắc nét Full HD 1080p
Kháng nước, kháng bụi IP66
Góc nhìn rộng 102 độ - Nhìn xa hồng ngoài 20m
Hiển thị màu trong điều kiện ánh sáng yếu
Lưu trữ dữ liệu đám mây an toàn và bảo mật

Camera ngoài trời

ĐĂNG KÝ NGAY

Chất lượng hình ảnh sắc nét Full HD 1080p
Kết nối Lan hoặc Wifi
Góc nhìn rộng 106 độ - Nhìn xa hồng ngoại 10m
Hiện thị màu trong điều kiện ánh sáng yếu
Lưu trữ dữ liệu đám mây an toàn và bảo mật

Camera trong nhà

ĐĂNG KÝ NGAY

CHI TIẾT

44.000 

VND/ Tháng/ 1 Camera

Gói lưu trữ 1 ngày

 • Lưu trữ và xem lại: 1 ngày trước
 • Video chất lượng: HD - 1080p
 • 1 + 2 Tài khoản sử dụng
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 2 tháng khi trả trước từ 5 tháng

CHI TIẾT

66.000 

VND/ Tháng/ 1 Camera

Gói lưu trữ 3 ngày

 • Lưu trữ và xem lại: 3 ngày trước
 • Video chất lượng: HD - 1080p
 • 1 + 6 Tài khoản sử dụng
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 2 tháng khi trả trước từ 5 tháng

CHI TIẾT

99.000 

VND/ Tháng/ 1 Camera

Gói lưu trữ 7 ngày

 • Lưu trữ và xem lại: 7 ngày trước
 • Video chất lượng: HD - 1080p
 • 1 + 14 Tài khoản sử dụng
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 2 tháng khi trả trước từ 5 tháng

CHI TIẾT

44.000 

VND/ Tháng/ 1 Camera

Gói lưu trữ 1 ngày

 • Lưu trữ và xem lại: 1 ngày trước
 • Video chất lượng: HD - 1080p
 • 1 + 2 Tài khoản sử dụng
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 2 tháng khi trả trước từ 5 tháng

CHI TIẾT

66.000 

VND/ Tháng/ 1 Camera

Gói lưu trữ 3 ngày

 • Lưu trữ và xem lại: 3 ngày trước
 • Video chất lượng: HD - 1080p
 • 1 + 6 Tài khoản sử dụng
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 2 tháng khi trả trước từ 5 tháng

CHI TIẾT

99.000 

VND/ Tháng/ 1 Camera

Gói lưu trữ 7 ngày

 • Lưu trữ và xem lại: 7 ngày trước
 • Video chất lượng: HD - 1080p
 • 1 + 14 Tài khoản sử dụng
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 2 tháng khi trả trước từ 5 tháng

FPT Play Box

Nhận ưu đãi ngay hôm nay

Đăng ký ngay

 • Tặng đến 3 tháng khi trả trước gói Internet hoặc Combo Internet - Truyền hình
 • Tặng đến 2 tháng Cloud khi mua FPT Camera

Ưu tiên triển khai trong 12h

 • Hoàn tất đăng ký trong 5'
 • Miễn phí lắp đặt, trang bị Modem

TRẢI NGHIỆM
DỊCH VỤ LUÔN KHÁC BIỆT

Kết nối hơn 2 triệu khách hàng với những tiện ích Internet hàng đầu

ĐĂNG KÝ NGAY

Chung cư
Nhà phố

Loại hình nhà ở:

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

Combo Internet - Truyền hình

Internet

Camera

FPT Play box

Liên hệ tư vấn: 0982.891.312

ĐĂNG KÝ NGAY

Chung cư
Nhà phố

Loại hình nhà ở:

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN